Logo - Orka Swim & Travel - nauka pływania
O NAS
Home / O Nas

ORKA SWIM &TRAVEL to zespół doświadczonych osób, którzy dla Państwa  dzieci i ich potrzeb organizuje całoroczne zajęcia pod hasłem „Pływanie i wypoczynek dla każdego” jesteśmy profesjonalni w swojej dziedzinie. Pragniemy Państwu zaproponować  najlepszą ofertę jaką tylko mogliśmy razem przez szereg lat wypracować i stale ulepszać, ukierunkowany na sport i rekreację związaną z wodą i aktywnym wypoczynkiem. Propagujemy zdrowy, sportowy styl życia.                                                                                    

           Od 2009 r. na basenie „Oceanik” w Tuszynie zajmujemy się  nauką i doskonaleniem pływania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  Od 2015r organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży na obozach sportowych, letnich i zimowych. Wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów i animatorów oraz nauczycieli. Wykorzystujemy szereg innowacyjnych programów i rozwiązań na naszych zajęciach i wyjazdach, tak aby były jeszcze bardziej atrakcyjne i ciekawe. Doświadczenie zdobyte w klubie pływackim UKS SP19 Łódź od 2008 r zaowocowały wieloma nagrodami oraz zwycięstwami na mistrzostwach Polski w pływaniu naszych zawodników. Teraz tą wiedze możemy przekazać waszym dzieciom, którzy nie muszą być zawodnikami, by osiągnąć te umiejętności.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie   o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Orka Swim & Travel z siedzibą w Tuszynie, przy ul. Batorego 6. Osoba odpowiedzialna za dane osobowe: Artur Białecki, kontakt e-mail: a.bialecki@orkaswim.pl, tel 793163354.

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku z przygotowywaną ofertą związaną z imprezą turystyczną lub zgłoszeniem wypoczynku do Kuratorium Oświaty lub wypełnieniem zapisów umowy związanej z prowadzeniem zajęć z nauki pływania odbywających się na basenie „Oceanik” w Tuszynie lub przygotowaniem oferty dotyczącej wypoczynku letniego i zimowego lub kontaktu mającego na celu poinformowanie o zbliżających się wydarzeniach przygotowanych przez Orka Swim &Travel.  Dane te będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Sprzedaży usług turystycznych.
 2. Sprzedaży usługi edukacyjnej (zajęcia pływania)
 3. Obsługa rezerwacji.
 4. Marketing bezpośredni.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. Niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
 2. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.

 

Kategorie pozyskiwanych danych osobowych

W celu realizacji zapisów statutowych  oraz związanych z działalnością Orka Swim & Travel pozyskujemy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane teleadresowe, PESEL, adresy email, telefony
 2. Historię odbytych podróży
 3. Dane dotyczące stanu zdrowia dziecka (wymóg Kuratorium Oświaty przy organizacji wypoczynku dla dzieci).                                                                                                 .

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 2. Hotelom/ ośrodkom wypoczynkowym, przewoźnikom, ubezpieczycielom i innym odbiorcom wymaganym przy realizacji imprez turystycznych.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji  oferowanej/sprzedawanej imprezy/usługi turystycznej lub innego produktu związanego z oferowaną/sprzedawaną imprezą/usługą turystyczną.
Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji  zapisów statutowych  oraz związanych z działalnością Orka Swim & Travel.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane.

 1. Dane dotyczące wykonywania umowy – 10 lat.
 2. Działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują Orka Swim & Travel do przetwarzania danych przez określony czas.

Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa.
 2. Sprostowania danych.   
 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 
 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. 
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.  
 6. Przeniesienia danych osobowych.
 7. Tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Orka Swim & Travel, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania innych czynności związanych z działalnością Orka Swim & Travel.

Podanie danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji lub zapisu dziecka na zajęcia, bez ich podania rezerwacja nie może być przyjęta.

DOKUMENTY BIURA: